artykuł nr 1

Witamy na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej

powitanie na stronie BIP

artykuł nr 2

Status prawny

Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Bilczy  jest  jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Organem prowadzącym jest: Gmina Obrazów.

Organem nadzoru pedagogicznego jest: Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty: